Я – директор табору

мим

іфцф

кекеннен

кевк

ртрт

ма

ьбьббл

тьтьт

апптртр

попрор

мимим

итит

пререр

парпрпар

ааав