Вчитель – словесник

IMG_0780

У вчителя важлива місія на Землі. Цінні думки про високе покликання вчителя української  мови  і літератури знаходимо у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. ”Школа – це насамперед учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання”, – стверджує він. У справжньому вчителю В.О.Сухомлинський вбачав непересічну, духовно багату, творчу особистість, яка може “виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ перед людьми”. Він навчає, надихає, запалює, наповнює сенсом життя підростаючого покоління. Важливу роль відіграє учитель-словесник, бо любов до художнього слова починається із любові до вчителя. Як стати гарним учителем, професіоналом, наставником? Чи існують ступені сходження до професійної вершини?

lrOAhQHS3NoЛ.Мірошниченко визначає такі:

– звернення до історії виникнення учительської професії: біографія, діяльність, ідеали;

– визначення й дослідження традицій і новаторства в навчально-педагогічній діяльності учителя-словесника;

– засвоєння вимог до особистості вчителя (моральна чистота, духовне багатство, прагнення до фізичної досконалості) і професійної підготовки (досконало знати навчальну дисципліну, ефективно здійснювати навчання, виховання і творчий розвиток учнів, любити свій предмет і тих, кому викладаєш);

– глибоке розуміння понять “творчий учитель” і “учитель-новатор”.

IMG_0736

В.О.Сухомлинський писав: ”Справжній вихователь той, хто йде до вихованців із своїми яскравими думками, ідеями, переконаннями. Йдеться про духовні потреби вчителя виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ перед людьми…

вмвпвап    Педагог створює те багатогранне життя колективу, в якому діти, підлітки, юнаки і дівчата стають ідейними однодумцями. Люди, які сидять перед нами за партою, стають вихованцями лише тоді, коли вони відчують, що вчитель, допомагаючи їм пізнавати світ, не тільки викладає знання, але й натхненно обстоює ті ідеї, які він висловлює. Бути вихователем – це означає до чогось закликати”.

прпарап

Необхідним компонентом діяльності вчителя є професійна компетентність (наявність певних знань, умінь і навичок) і вільне оперування навчальним матеріалом, докладне знання текстів, розуміння вчителем психолого-педагогічних основ навчання і виховання учнів, специфіки мистецтва і особливостей сприймання його дітьми різного віку, досконале володіння сучасними ТЗН. Визначити найхарактерніші риси, властиві словеснику, – це значить накреслити ту модель учителя, що повинна бути еталоном, взірцем.

IMG_4723

Книжкова   виставка

IMG_4927 IMG_4934

IMG_4932

Екскурсія   до  шкільної  бібліотеки

IMG_3107

іавфц

віавіавіа

Мої  вихованці

Безымянный

фвііфвфів

IMG_5151

1433582929

IMG_0603

SgPbPActwvI

IuTiiTCLh80

апвапав

авпвапваівф

Мовний  КВК

Підготовка  команд

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Нагорождення учасників  КВК

IMG_0720

Мовний  турнір

Exif_JPEG_420

апапап

вапвапвапвапвапва

вавіаіваі

мапмап

укр. мова 002

    Учитель – творець духовного світу юної особистості. Суспільство довірило йому найцінніше, найдорожче – дітей, свою надію, своє майбутнє. Професія вчителя вимагає від нього постійної творчості, невтомної роботи думки, душевної щедрості і доброти.

апрпарап

IMG_3858

Медалісти  2005 – 2006 н.р 

KXhZ6a7BNss    z_30aaabba

пвапвап

апапа

Медалістка   2014 – 2015 н.р.

1433578480

Учасники  та  переможці  Міжнародних, Всеукраїнських,

обласних, районних  конкурсів  і  олімпіад

5dt6iCj5YNg  nxHl31WykIk

dcOTqrY0V3Y     7hiEGhKOhiQ

Q_fT-H0JZ-c   We1-O_fz03Y

1433581335     IMG_0793

 o6ZSQmipCno    8sRVo_Ss2mI

IMG_4833      ааIMG_0769

CgFqDIYbgD8      EAJfy1UfSqw

Дипломи, грамоти, сертифікати

1

2

3

вапвапва

4

5

10

6

9

6

7

8

грамот 3

грамот 2

грамот 4